Szkolenia z zakresu logorytmiki małego dziecka "Muzyka na start"

Szkolenia skierowane są do logopedów i neurologopedów, psychologów, pedagogów, terapeutów pracującymi z dziećmi dla lat 3 oraz opiekunów w żłobku i klubie dziecięcym.

Liczba godzin: 15

Terminy:

  • 3 - 4 października 2020 szkolenie dla  psychologów, pedagogów, terapeutów pracującymi z dziećmi dla lat 3 oraz opiekunów w żłobku i klubie dziecięcym.
  • 10 -11 października 2020 szkolenie dla logopedów i neurologopedów

Miejsce: Lublin, Akademia Rozwoju Dziecka "Dobry Start", ul. Głowackiego 35, 20 - 460 Lublin.

Prowadzący: Ewa Kuszewska - muzykolog, logopeda, logorytmik, doktorantka KUL. Prowadzi zajęcia "Zastosowania muzyki w rozwoju dziecka dla lat 3" w Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS na kierunkach logopedia oraz wczesne wspomagane rozwoju.  Obecnie prowadzi zajęcia muzyczo-rozwojowe oraz logorytmiczne autorską metodą "Muzyka na start".

Opis:

Uczestnicy szkolenia poznają teoretyczne podstawy oraz praktyczne umiejętności w zakresie zastosowania zabaw i ćwiczeń rytmicznych, wokalnych, ruchowych oraz słownomuzycznych zabaw tradycyjnych, których celem jest stymulacja i wspomaganie rozwoju mowy dziecka. 

Prezentowany materiał stanowi program ćwiczeń muzyczno - ruchowych przeznaczonych dla dzieci w wieku od 0 do 4 roku życia, z obciążonym okresem okołoporodowym, nieharmonijnym rozwojem oraz dla dzieci zdrowych jako ćwiczenia ogólnorozwojowe.

Zdobyte podczas szkolenia umiejętności i wiedza pozwolą na prowadzenia  zarówno grupowych zajęć logorytmicznych, jak również w indywidualnej terapii i wspomaganie rozwoju mowy  przez osoby niebędące muzykami. 

Każdy z uczestników otrzyma materiały szkoleniowe.

Koszt: 550 zł

Informacje i kontakt:

ewa@kuszewska.eu tel.: 533 655 667

 

 

 

Top