Logorytmika małego dziecka

 

Logorytmika jest metodą stymulacji mowy dziecka, która łączy ćwiczenia logopedyczne z rytmiką. Dzięki oddziaływaniu na funkcje: słuchową, ruchową oraz wzrokową, logorytmika wpływa na kształtowanie koordynacji słuchowo-ruchowej i muzycznej wrażliwości, stanowiąc podstawę rozwoju mowy. Według doktor Elżbiety Stecko autorytetu w dziedzinie logopedii małego dziecka najlepszy i jedyny okres wykształcania się zdolności mowy to pierwsze 3 lata życia. Dlatego oddziaływanie logopedyczne i rytmiczne należy również rozpocząć w tym okresie.

Logorytmika małego dziecka to ćwiczenia muzyczno-ruchowe, przeznaczone dla dzieci w wieku do 3 lat, których celem jest stymulacja mowy poprzez usprawnianie ruchów całego ciała i narządów mowy na etapie ich kształtowania. Podstawę ćwiczeń stanowią tradycyjne pieśni i zabawy przekazywane z pokolenia na pokolenie, które odpowiednio dobrane i przystosowane do wieku i możliwości dziecka stanowią logorytmiczne zabawy muzyczno-ruchowe. Włączenie muzycznych zbaw od pierwszych dni życia dziecka, przyczynia się do umiejętności sprawnego wykonywania ruchu, pomaga w orientowaniu się w przestrzeni, poprawia uwagę słuchową, kształtuje poczucie struktury, uwrażliwiając na elementy języka. Zajęcia logorytmiczne skierowane są szczególnie do dzieci z obciążonym okresem okołoporodowym, uszkodzonym słuchem, mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa oraz obniżonym napięciem mięśniowym.

Autorką Logorytmiki małego dziecka „Muzyka na start” jest Ewa Kuszewska - muzykolog, rytmik, animator kultury i logopeda. Na podstawie długoletnich doświadczeń w pracy z dziećmi, uwzględniając wyniki badań naukowych oraz współczesne metody muzyczne i sensoryczne opracowała ćwiczenia logorytmiczne dostosowane do możliwości wykonawczych dzieci  w wieku do 3 lat.

Top