Zajęcia muzyczno-rozwojowe Pam Pam

 

Zajęcia muzyczno-rozwojowe dla dzieci do lat 3, nazywane przez dzieci "pam pam" są wynikiem długoletnich doświadczeń Ewy Kuszewskiej jako muzykologa, rytmika, animatora kultury i logopedy. Uwzględniając wyniki międzynarodowych badań naukowych oraz elementy współczesnych metod muzycznych i sensorycznych, ćwiczenia "pam-pam" stanowią niezbędną przestrzeń zabawy i wspomagania rozwoju dziecka w pierwszym okresie życia.

Jako podstawę muzycznej pracy z najmłodszymi dziećmi, przyjmuje koncepcje pedagogów muzyki Émila Jaques-Dalcroze'a, Carla Orffa, Zoltana Kodalya i Edwina Gordona łącząc je z metodami integracji sensorycznej, metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne czy metody audytywno-werbalnej. Kompilacja tak wielu metod jest możliwa w sposób naturalny na gruncie tradycyjnych pieśni i zabawy przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Tradycyjne zabawy, odpowiednio dobrane i przystosowanych dla najmłodszych dzieci, stymulując funkcje centralnego układu nerwowego, kształtują prawidłową koordynacją wzrokowo-słuchowo-ruchową i procesy umuzykalniania leżące u podstaw rozwoju psychomotorycznego i mowy. Muzyka tradycyjna jako przestrzeń edukacji, buduje również muzyczną tożsamość, poprzez poznanie w zabawie rodzimej tradycji muzycznej, rytmiki tańców narodowych, zabaw ludowych, historii i kultury.


Ćwiczenia "pam - pam":

 • usprawniają koordynację ruchową
 • ćwiczą równowagę
 • wspomagają rozwój mowy i komunikacji
 • pomagają w nawiązywaniu prawidłowych relacji z otoczeniem
 • wspomagają funkcjonowanie w grupie rówieśniczej
 • wzmacniają samoocenę
 • ćwiczą sprawność motoryczną
 • umożliwiają poznanie schematu własnego ciała i orientację w czasie i przestrzeni
 • ćwiczą koncentrację uwagi wzrokowej i słuchowej
 • przyczyniają się do budowania więzi z najbliższymi oraz uświadomienia własnych emocji
 • pełnią rolę umuzykalniającą


Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku o godz. 10:00 w Akademii Rozwoju Dziecka „Dobry Start” w ramach klubu malucha i zajęć adaptacyjnych.

Top