Pojezierze

Męski Zespół Śpiewaczy "Pojezierze" został powołany do istnienia w 2004 r. w Uścimowie. W skład zespołu wchodzą mężczyźni z terenu gminy Uścimów. Śpiewacy kultywują tradycje muzyczne z obszaru Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Pieśni z tej krainy geograficznej pokazują przeplatające się wpływy tradycji Lubelszczyzny, Podlasia, Polesia oraz Ukrainy. Zespół posiada w swoim repertuarze utwory religijne, obrzędowe, weselne oraz dziecięce funkcjonujące w tradycji ustnej przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Śpiewacy wykonują śpiewy bez towarzyszenia instrumentów, pokazując autentyczny sposób ich wykonywania. Na terenie gminy Uścimów zachowało się wiele cennych zabytków kultury muzycznej przekazanych drogą ustnej tradycji przez najstarszych mieszkańców gminy m.in.: informatorem jest Janina Słowik z Maśluch, czy śp. Józefa Mazur z Głębokiego. Cenne tradycje muzyczne zachowały się szczególnie obszarze pieśni kościelnych i religijnych: maryjnych, kolęd, wielkopostnych i związanych z obrzędami przy zmarłych. Tradycja śpiewów przy zmarłych jest nadal żywo obecna w obrzędach ostatniego pożegnania w domu zmarłego. Zespół posiada w swoim repertuarze zarówno ludowe piosenki i przyśpiewki biesiadne, jak i najstarsze pieśni obrzędowe i kościelne.
Zespół zebrał i utrwala tradycyjne zabawy, piosenki i wyliczanki dla dzieci, które były popularne na terenie gminy i w dużej mierze funkcjonują do dziś. Zespół pracuje również nad wskrzeszeniem pieśni rosyjskich i ukraińskich, które są nadal żywo obecne w ludowej kulturze muzycznej regionu Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego.

 

Terminy koncertów są dostępne w Małym Informatorze Kulturalnym

Top