Spacer z wózkiem po Lublinie

Spacer z wózkiem po Lublinie to akcja, przeprowadzona w latach 2012-2013, której celem było umożliwienie zwiedzania naszego miasta przez najmłodszych turystów - dzieci w wieku 1-3 lat, które długie trasy także często pokonują w wózku, a ich możliwości percepcyjne nie pozwalają na słuchanie długich opowiadań przewodników.

Efektem akcji są mini trasy turystyczne, które  pozwolą najmłodszym poznać historię oraz zabytki naszego miasta. Umożliwią one zbudowanie u dziecka pozytywnych skojarzeń z miejscem, powiązań symbolicznych, budując tożsamość i postawy lokalnego patriotyzmu, który z biegiem czasu może się tylko pozytywnie rozwijać.

Opisy zawierają skróconą informację historyczną przeznaczoną dla rodzica oraz możliwości zabawy z dzieckiem w sposób tematyczny, aby utrwalić w pamięci miejsce, wydarzenie i legendy.

 

Patronat honorowy akcji:

Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Lublin

 

Patronat medialny akcji:

Czas dzieci

Top