Szkolenia z zakresu logorytmiki małego dziecka "Muzyka na start"

 

Szkolenia skierowane są do logopedów i neurologopedów, psychologów, pedagogów, terapeutów pracujących z dziećmi dla lat 3 oraz opiekunów w żłobku i klubie dziecięcym.

Uczestnicy szkolenia poznają teoretyczne podstawy oraz zdobywają praktyczne umiejętności w zakresie zastosowania zabaw i ćwiczeń słuchowych, wokalnych i ruchowych realizowanych na gruncie zabaw tradycyjnych, których celem jest stymulacja i wspomaganie rozwoju mowy dziecka.

Prezentowany materiał stanowi program ćwiczeń słowno-muzycznych przeznaczonych dla dzieci w wieku od 0 do 3 lat, z opóźnionym rozwojem mowy o różnej etiologii, obciążonym okresem okołoporodowym, nieharmonijnym rozwojem oraz jako profilaktyka zaburzeń mowy dla wszystkich małych dzieci jako ćwiczenia ogólnorozwojowe i umuzykalniające. Zaproponowane ćwiczenia wokalno-ruchowe są połączeniem w jednym czasie różnorodnych metod stosowanych obecnie w logopedii, psychologii czy pedagogice integrując  funkcje niezbędne dla prawidłowego rozwoju mowy.

Dla pedagogów psychologów i opiekunów:
Zdobyte podczas szkolenia umiejętności i wiedza pozwolą na prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć muzyczno-rozwojowych, logorytmicznych, wspomagających rozwój mowy dla dzieci do lat 3  przez osoby niebędące muzykami.

Dla logopedów i neurologopedów:
Włączenie w odpowiedni sposób ćwiczeń muzycznych do terapii pozwoli w pełni wykorzystać potencjał dziecka. Ćwiczenia wokalno-ruchowe angażują jednocześnie największe obszary mózgu,  przyczyniając się do efektywności terapii, umożliwiają  w jednym czasie ćwiczenie funkcji motorycznych i prozodycznych, budując strukturę języka niezbędną do pojawienia się pierwszych słów.

Liczba godzin: 8

Termin: Szkolenia organizujemy w uzgodnionym terminie w soboty lub niedziele.

Miejsce: Szkolenie może odbyć się w miejscu zaproponowanym przez zainteresowanych lub w siedzibie Akademii Rozwoju Dziecka "Dobry Start" w Lublinie.

Prowadzący:
Ewa Kuszewska - muzykolog, logopeda, logorytmik, doktorantka KUL. Prowadzi zajęcia "Zastosowania muzyki w rozwoju dziecka dla lat 3" w Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS na kierunkach logopedia oraz wczesne wspomagane rozwoju.  Obecnie prowadzi grupowe zajęcia muzyczo-rozwojowe i logorytmiczne oraz indywidualne terapie logopedyczne dla dzieci w Akademii Rozwoju Dziecka "Dobry Start" w Lublinie w klubie dziecięcym i przedszkolu. Od wielu lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Rodzin Osób z Zespołem Downa "Ukryty Skarb" w Lublinie prowadząc zajęcia logorytmiczne.

Koszt szkolenia: Cena szkolenia do uzgodnienia, zależna jest od ilości uczestników.

Informacje i kontakt:

ewa@kuszewska.eu tel.: 533 655 667

 

 

Top